TU-LAW RUN AND WALK

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) as Jan7,2019

1. จะลงทะเบียนได้อย่างไร?

ลงทะเบียนได้ที่ https://race.thai.run/TULawRun

2. ลงทะเบียนแล้วได้อะไรบ้าง?

ได้รับเสื้อแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก เมื่อวิ่งจนจบการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดไว้

3. ลงทะเบียนประเภทวีไอพีและทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?

แตกต่างกันที่แบบเสื้อ และประเภทวีไอพี ได้รับเสื้อทีเชิ๊ตมีแขนพิเศษอีกหนึ่งตัว

4. ค่าลงทะเบียนเท่าไร?

5. จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว?

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสลิปยืนยัน ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน (การลงทะเบียน กรุณากรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะบียนให้ถูกตัองและใช้ที่อยู่อีเมลนี้ของท่านในการติดต่อกับคณะทำงานจัดการแข่งขันเท่านั้น)

6. สมัครและชำระเงินแล้ว แต่ทำไมไม่ได้รับสลิปยืนยัน?

มีสาเหตุหลายประการที่อาจไม่ได้รับสลิปยืนยัน:
- อาจอยู่ในโฟลเดอร์ สแปม / ขยะ หรือที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครใช้เป็นของที่ทำงานที่ไม่อนุญาตให้ใช้ทั่วไป
- การลงทะเบียนของผู้สมัครยังทำไม่สำเร็จสมบูรณ์
- ที่อยู่อีเมลที่กรอก ณ จุดลงทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการติดต่อ
ถ้าไม่พบ กรุณาส่งข้อความไปที่ Inbox FB: TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ระบุที่อยู่อีเมล ชื่อ นามสกุล ระยะทาง และเบอร์โทรที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของผู้สมัคร

7. สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ หลังจากส่งการลงทะเบียนได้หรือไม่?

ไม่ได้ (กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ก่อน “ยอมรับ” การลงทะเบียน)

8. สามารถโอนหรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุลผู้สมัคร ผู้แข่งขันให้คนอื่นได้หรือไม่?

เสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงได้

9. สามารถเปลี่ยนประเภทการแข่งขันหรือระยะทาง หลังจากสมัครได้หรือไม่?

เสร็จสิ้นการลงทะเบียนการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

10. ขอเปลี่ยนขนาดเสื้อแข่งขันได้หรือไม่?

ไม่ได้ (โปรดเลือกขนาดเสื้อแข่งขันอย่างเหมาะสม ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน)

11. ถ้าไม่แข่งขัน จะขอคืนเงินค่าสมัครฯ ได้หรือไม่?

การลงทะเบียนการแข่งขันทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้

12. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือเมื่อใด?

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เว้นแต่จะขายหมดก่อน ในกรณีที่มีสล็อตว่างและผู้แข่งขันได้สมัครหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บิบและเสื้อการแข่งขันจะไม่สามารถเลือกได้

13. จะต้องเตรียมอะไรไปรับบิบและเสื้อแข่งขัน ได้ที่ไหนและเมื่อไร?

แสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสลิปยืนยันการสมัคร รับบิบรับเสื้อด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มธ ท่าพระจันทร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.30น. และวันที่ 10 มีนาคม2562 เวลา 04.00 – 05.30น. (ไม่มีจัดส่งทางไปรษณีย์)

14. ไม่สามารถไปรับบิบและเสื้อแข่งขันด้วยตนเอง ทำอย่างไร?

ผู้สมัครเซ็นชื่อของผู้สมัคร และเขียนชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบอำนาจ บนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร และการชำระเงินของผู้สมัคร มอบอำนาจให้ผู้มารับแทน
(ในกรณีนี้ สงวนสิทธิ หากบิบและเสื้อของท่านไม่ถูกต้อง หรือสูญหาย)

15. สามารถรับบิบและเสื้อแข่งขันในวันแข่งขันได้หรือไม่?

คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้รับบิบและเสื้อแข่งขันในวันแข่งขัน 10 มีนาคม 2562
ได้ เวลา 04.00 – 05.30น.
(โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครได้เตรียมการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อมารับบิบและเสื้อแข่งขันได้ตามเวลาที่กำหนดไว้)

16. การแข่งขันคือเมื่อไร?

วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เริ่ม 05.00-08.00 น.

17. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน

จุดปล่อยตัว: มธ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
ระยะ 21 กม. ณ มธ ท่าพระจันทร์ เวลา 05:00 น..
ระยะ 10 กม. ณ มธ ท่าพระจันทร์ เวลา 06:00 น.
ระยะ 5 กม. ณ มธ ท่าพระจันทร์ เวลา 06:05 น.

18. เวลาปล่อยตัวเมื่อไร?

ระยะ 21 กม. เวลา 05:00 น..
ระยะ 10 กม. เวลา 06:00 น.
ระยะ 5 กม. เวลา 06:05 น.

19. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันคือเวลาใด?

- ระยะ 21 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 08:00 น. (3 ชั่วโมง)
- ระยะ10 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 08:00 น. (2 ชั่วโมง)
- ระยะ 5 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 07:05 น. (1ชั่วโมง)

20. เส้นทางการแข่งขันเป็นอย่างไร?

รายละเอียดที่ FB: TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

21. จะได้ผลเวลาการแข่งขันหรือไม่?

มีชิปจับเวลาสำหรับทุกประเภทการแข่งขัน ยกเว้น 5 กม.

22. มีจุดบริการรับฝากของหรือไม่? และจะฝากได้ที่ไหน?

สามารถฝากสิ่งของ ของคุณได้ที่บริเวณจุดเริ่มต้นในแต่ละประเภทแข่งขัน

23. มีข้อกำหนดใด ๆ สำหรับการฝากกระเป๋าหรือไม่?

เขียนชื่อและเบอร์บิบ บนถุงใส่ของที่จะฝากพร้อมรัดเชือกให้เรียบร้อยก่อนนำมาฝาก

24. จะรู้ได้อย่างไร ว่าต้องเช็คอินก่อนวิ่งเมื่อไร?

ฟังประกาศจากคณะกรรมการจัดการก่อนเวลาปล่อยตัว และเตรียมตัวเพื่อเช็คอินก่อนเวลาปล่อยตัวครึ่งชั่วโมง

25. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่สามารถวิ่งจนจบการแข่งขัน หรือไม่สามารถวิ่งให้ทันตามเวลาที่ตัดตัว (Cut Off Time) ?

ผู้แข่งขันไม่มีสิทธิได้รับเหรียญแข่งขัน

26. สมัครการแข่งขันแล้ว หากไม่ร่วมการแข่งขัน จะขอรับเหรียญแข่งขัน ได้หรือไม่?

ไม่สามารถขอรับเหรียญแข่งขัน

27. จะมีการคืนเงินหรือไม่ หากการแข่งขันถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือสภาพอากาศเลวร้าย?

ไม่มีการคืนเงินหากการแข่งขันถูกยกเลิก

28. มีบริการรถรับส่งหรือไม่?

ไม่มีบริการรถรับส่ง

29. มีที่จอดรถหรือไม่?

ไม่มีบริการที่จอดรถ

30. ควรไปถึงสถานที่แข่งขันเมื่อไร?

ผู้แข่งขันควรไปถึงสถานที่แข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัว อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง